Carinsko posredovanje

Vaš Partner za Efikasan Transport i Bezbednu Razmenu Robe

Špedicija predstavlja ključnu kariku u lancu logističkih procesa, omogućavajući efikasan transport robe od tačke A do tačke B. Bitna je jer olakšava trgovinu i međunarodnu razmenu, pružajući profesionalnu podršku u carinjenju, pripremi dokumenata i organizaciji transporta.
Naša špedicija ne samo što pruža sveobuhvatne usluge carinjenja robe i izrade potrebne dokumentacije, već i pruža stručno vođenje klijenata kroz kompleksne carinske procedure. Sa našim iskustvom i znanjem, možemo vam pomoći da vaša roba stigne na odredište na vreme i bez poteškoća. Uz nas, vaša logistika je u sigurnim rukama.

Naše usluge u oblasti carinskog zastupanja su:

Carinjenje robe (izrada uvoznih / izvoznih dokumenata, privremeni uvoz / izvoz, aktivno oplemenjivanje i dorada pod carinskim nadzorom, reeksport robe
Organizacija transporta robe (drumski,avio,brodski)
Prijavljivanje i smeštaj robe pod carinski nadzor
Carinsko skladištenje i sukcesivno carinjenje robe
Stručni saveti i uputstva u vezi carinske regulative i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi
Korišćenje pojednostavljenih carinskih procedura i informacionih tehnologija u carinskim postupcima
Izrada zahteva i stručna pomoć u carinskom, upravnom i prekršajnom postupku
Izrada tranzitnih dokumenata na graničnim prelazila, posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda (sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki)
Usluga korišćenja bankarske garancije za obezbeđenje naplate carinskog duga

Naši Klijenti


Kontaktirajte Nas

Za bilo koje pitanje možete nas kontaktirati na:
Scroll to Top